วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553

Sony NEX-5


สนุก สนานไปกับภาพถ่ายคุณภาพสูงกับเซนเซอร์รับภาพแบบ APS HD CMOS ความละเอียด 14.2 ล้านพิกเซล สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อิสระ มาพร้อมด้วยรูปแบบเมนูการใช้งานที่ง่ายรวมทั้งการบันทึกภาพวิดีโอในรูปแบบ ของ Full HD และการถ่ายภาพพานอราม่าแบบ Sweep Panorama

* เซนเซอร์รับภาพแบบ APS HD CMOS ที่ความละเอียด 14.2 ล้านพิกเซล
* สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างอิสระ
* บันทึกภาพวิดีโอแบบ Full HD
* ถ่ายภาพพานอราม่าได้ในรูปแบบของ 3D Sweep Panorama
* เมนูใช้งานง่าย
* มาพร้อมกับเลนส์มาตรฐาน 18-55 มม. SEL1855

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เมาส์
เมาส์ (อังกฤษ: mouse) คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมตัวชี้บนจอคอมพิวเตอร์ mouse pointerเป็นอุปกรณ์สำคัญในการใช้งานคอมพิวเตอร์ชิ้น หนึ่ง ซึ่งปัจจุบันถูกออกแบบมาให้มีรูปร่าง ลักษณะ สีสรร ต่างๆกัน บางรุ่นมีไฟประดับให้สวยงาม เพื่อให้เมาะสมกับการใช้งานในแต่ละประเภทและความชื่นชอบของผู้ใช้ เช่นมีขนาดเล็ก มีส่วนโค้งและส่วนเว้าเข้ากับอุ้งมือของผู้ใช้ มีรูปร่างสีสรรแปลกตาไปจากรุ่นทั่วๆไป หรือเป็นรูปตัวการ์ตูน และล่าสุดได้มีการพัฒนา เมาส์อากาศ Air Mouse ซึ่งสามารถใช้งานเมาส์โดยถือขึ้นมาเอียงไปมาในอากาศโดยไม่จำเป็นต้องใช้แผ่นรอง ก็สามารถควบคุมตัวชี้ได้เช่นกัน

การทำงานของเมาส์ ภายในตัวเมาส์จะมีอุปกรณ์สำหรับตรวจจับตำแหน่งการเคลื่อนไหวของลูกกลิ้ง ยาง(ในรุ่นเก่า)หรืออุปกรณ์ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของแสง (ในเมาส์ที่ใช้แอลอีดีหรือเลเซอร์เป็นแหล่งกำเนิดแสง) โดยตัวตรวจจับจะส่งสัญญาณไปที่คอมพิวเตอร์เพื่อแสดงผลของตัวชี้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ การใช้งานเมาส์ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจะต้องมีการต่อมันเข้ากับช่อง ต่อของคอมพิวเตอร์ ซึ่งในยุคแรกๆนั้นช่องสำหรับต่อเมาส์จะมีลักษณะเป็นหัวกลมใหญ่ภายในมีขาเป็น เข็มเรียกว่าแบบ DIN ต่อมามีการพัฒนาช่องต่อเป็นแบบหัวเข็มที่เล็กลงเรียกว่า PS2 แต่การเชื่อมต่อทั้งสองแบบนั้นไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้หลากหลาย จึงมีการพัฒนาช่องต่อแบบ USB ขึ้นมา และในเวลาใกล้ๆกันก็ได้มีการพัฒนาการเชื่อมต่อเมาส์แบบไร้สายขึ้นมาโดยใช้ สัญญานวิทยาเป็นตัวเชื่อมต่อแทนสายเรียกว่า Wireless mouse

เมาส์ได้ชื่อมาจากรูปร่างของตัวมันเอง และสายไฟ ซึ่งมีลักษณะคล้ายหนูเมาส์และหางหนู และขณะเดียวการเคลื่อนที่ของตัวชี้บนหน้าจอมีลักษณะการเคลื่อนที่ไม่มีทิศทางเหมือนการเคลื่อนที่ของหนู

วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553

จอภาพผลึกเหลว


จอภาพผลึกเหลว (อังกฤษ: Liquid crystal display หรือ LCD) เป็นอุปกรณ์จอภาพแบบแบน บาง สร้างขึ้นจากพิกเซลสี หรือพิกเซลโมโนโครมจำนวนมาก ที่เรียงอยู่ด้านหน้าของแหล่งกำเนิดแสง หรือตัวสะท้อนแสง นับเป็นจอภาพที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน เพราะใช้กำลังไฟฟ้าน้อยมาก ด้วยเหตุนี้ จึงเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีแหล่งจ่ายไฟเป็นแบตเตอรี่
แต่ละพิกเซลของ จอผลึกเหลวนั้นประกอบด้วยชั้นโมโลกุลผลึกเหลวที่แขวนลอยอยู่ระหว่างขั้ว ไฟฟ้าโปร่งแสงสองขั้ว ที่ทำด้วยวัสดุอินเดียมทินออกไซด์ (Indium tin oxide) และตัวกรอง หรือฟิลเตอร์แบบโพลาไรซ์สองตัว แกนโพลาไรซ์ของฟิลเตอร์นั้นจะตั้งฉากกัน เมื่อไม่มีผลึกเหลวอยู่ระหว่างกลาง แสงที่ผ่านทะลุตัวกรองตัวหนึ่งก็จะถูกกั้นด้วยตัวกรองอีกตัวหนึ่ง
ก่อนที่มีการจ่ายประจุไฟฟ้าเข้าไป โมเลกุลผลึกเหลวจะอยู่ในสภาวะไม่เป็นระบบ (chaotic state) ประจุบนโมเลกุลเหล่านี้ทำให้โมเลกุลทั้งหลายปรับเรียงตัวตามร่องขนาดเล็ก จิ๋วบนขั้วอิเล็กโตรด ร่องบนขั้วทั้งสองวางตั้งฉากกัน ทำให้โมเลกุลเหล่านี้เรียงตัวในลักษณะโครงสร้างแบบเกลียว หรือไขว้ (ผลึก) แสงที่ผ่านทะลุตัวกรองตัวหนึ่ง จะถูกหมุนปรับทิศทางเมื่อมันผ่านทะลุผลึกเหลว ทำให้มันผ่านทะลุตัวกรองโพลาไรซ์ตัวที่สองได้ แสงครึ่งหนึ่งถูกดูดกลืนโดยตัวกรองโพลาไรซ์ตัวแรก แต่อีกครึ่งหนึ่งผ่านทะลุตัวกรองอีกตัว
เมื่อประจุไฟฟ้าถูกจ่ายไฟยังขั้วไฟฟ้า โมเลกุลของผลึกเหลวก็ถูกถึงขนานกับสนามไฟฟ้า ทำให้ลดการหมุนของแสงที่ผ่านเข้าไป หากผลึกเหลวถูกหมุนปรับทิศทางโดยสมบูรณ์ แสงที่ผ่านทะลุก็จะถูกปรับโพลาไรซ์ให้ตั้งฉากกับตัวกรองตัวที่สอง ทำให้เกิดการปิดกั้นแสงโดยสมบูรณ์ พิกเซลนั้นก็จะมืด จากการควบคุมการหมุนของผลึกเหลวในแต่ละพิกเซล ทำให้แสงผ่านทะลุได้ในปริมาณต่างๆ กัน ทำให้พิกเซลมีความสว่างแตกต่างกันไป
โดยปกติการปรับฟิลเตอร์โพลาไรซ์เพื่อพิกเซลโปร่งแสง เมื่อพักตัว และทึบแสงเมื่ออยู่ในสนามไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม บางครั้งก็เกิดผลตรงกันข้าม สำหรับเอฟเฟกต์แบบพิเศษ

Liquid Crystal Display (UK: Liquid crystal display or LCD) flat panel display device is made up of some color pixels. Or pixels Oamonocrnam many That sort of light source in front. Or reflex Screen is more popular today. It uses less power thereby suitable for use with a battery power supply.
Each pixel of LCD liquid crystal layer contains liquid crystal Mo Lo Kun suspended between poles. Power bipolar transparent. The material is made of indium tin oxide (Indium tin oxide) and a filter or filters polarization two. Polarization axis of the filter is perpendicular to each other. When no liquid crystal intermediate Light filters through surpassed one will be veiled by another filter.
Before the capacitor to pay. Liquid crystal molecules is not a system in state (chaotic state) charge on these molecules, molecular arrangement works fine as a small groove. Electric Mini on the pole Oernd. Groove on the vertical poles placed together. Make these molecules align themselves in a spiral structure or cross (crystal) light filter through surpassed one Orientation will be rotated when it surpassed through liquid crystals. Made it through the filter surpassed polarization was the second. Half Light is absorbed by the polarization filter first. But surpassed the other half through another filter.
When power was also charged electrode Molecules of liquid crystals were parallel to the electric field. Reducing the rotation of light passing through. If the liquid crystal orientation is rotated completely. Lighting will be adjusted through surpassed polarization that is perpendicular to the second filter. Cause blocking light completely. Pixels, it is dark. To control the rotation of the liquid crystal in each pixel. Has surpassed the amount of light through the pixels of different brightness vary.
Typically, the fine filter polarization to stay on the transparent pixels and opaque when the electric field, however, sometimes the opposite effect. For A Special Effects.

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เครื่องพิมพ์ (Printer)

เครื่องพิมพ์ เป็นอุปกรณ์ที่ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยผ่านพอร์ตขนานที่มีขนาด 25 พิน เพื่อทำหน้าที่แสดงผลที่ได้จากการ ประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในรูปของอักษร หรือรูปภาพที่จะไปปรากฏอยู่บนกระดาษ เครื่องพิมพ์แบ่งออกเป็น 4 ประเภท

1. เครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์ (Dot Matrix Printer)เครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์นี้ใช้หลักการสร้างจุด ลงบน กระดาษโดยตรง หัวพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ มีลักษณะเป็นหัวเข็ม (pin) เมื่อต้องการพิมพ์สิ่งใดลงบนกระดาษ หัวเข็มที่อยู่ในตำแหน่งที่ประกอบกันเป็น ข้อมูลดังกล่าวจะยื่นลำหน้าหัวเข็มอื่น เพื่อไปกระแทกผ่านผ้าหมึก ลงบนกระดาษ ก็จะทำให้เกิดจุดความคมชัดของข้อมูลบน กระดาษขึ้นอยู่กับจำนวนจุด ถ้าจำนวนจุดยิ่งมากข้อมูลที่พิมพ์ลงบนกระดาษก็ยิ่งคมชัดมากขึ้น เครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์ เหมาะสำหรับงานที่พิมพ์แบบฟอร์มที่ต้องการซ้อนแผ่นก๊อปปี้ หลาย ๆ ชั้น เครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ใช้กระดาษต่อเนื่องในการพิมพ์ เครื่องพิมพ์ชนิดนี้จะยัง คงมีใช้อยู่ตามองค์กรราชการ

2. เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (Ink-Jet Printer)


เครื่องพิมพ์พ่นหมึก สามารถพิมพ์ตัวอักษรที่มีรูปแบบ และขนาดที่แตกต่างกันมาก ๆ รวมไปถึง พิมพ์งานกราฟิกที่ให้ผลลัพธ์ คมชัดกว่าเครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์ เทคโนโลยีที่เครื่องพิมพ์พ่นเป็น การพ่นหมึกหยดเล็ก ๆ ไปที่กระดาษ หยดหมึกจะมีขนาดเล็กมาก แต่ละจุดจะอยู่ในตำแหน่งที่เมื่อประกอบกันแล้วจะเป็นตัวอักษร หรือรูปภาพตามความต้องการ การพิมพ์แบบนี้จะพิมพ์แบบซ้อนแผ่นก๊อปปี้ไม่ได้ แต่มีความสามารถพิมพ์ได้รวดเร็วและเสียงไม่ดัง มีหน่วยวัดความเร็วเป็นในการพิมพ์เป็นหน้าต่อนาที PPM (Page Per Minute) ความสามารถของเครื่องพิมพ์ประเภทนี้ถูกพัฒนามาให้มีประสิทธ์ขึ้นเลื่อยๆ นั้นขึ้นอยู่กับการใช้งาน แต่ต้องมีกระดาษที่ใช้พิมพ์เป็นปัจจัยด้วยเช่นกัน ณ ปัจจุบัน(2545)ความสามารถของเครื่องพิมพ์น้นสูงสุดถึง 4800x1200 dpi (Dot per inch)

3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser Printer)


เครื่องพิมพ์ชนิดนี้อาศัยเทคโนโลยีไฟฟ้าสถิตย์เบบเดียวกันกับเครื่อง ถ่ายเอกสารทั่วไปโดยลำแสง จากไดโอดเลเซอร์จะฉายไปยังกระจกหมุน เพื่อสะท้อนไปยังลูกกลิ้งไวแสง ซึ่งจะปรับตามสัญญาณภาพหรือตัวอักษรที่ได้รับจากคอมพิวเตอร์ และกวาดตามแนวยาวของลูกกลิ้งอย่างรวดเร็ว สารเคลือบที่อยู่บนลูกกลิ้งจะ ไปทำปฎิกิริยากับแสงแล้วเปลี่ยนเป็นประจุไฟฟ้าสถิตย์ ซึ่งทำให้ผงหมึกเกาะติดกับพื้นที่ที่มีประจุ เมื่อกระดาษพิมพ์หมุนผ่านลูกกลิ้ง ความร้อนจะทำให้ผงหมึกหลอมละลาย ติดกับกระดาษได้ภาพหรือตัวอักษร เนื่องจากลำแสงเลเซอร์ได้รับการควบคุมอย่างถูกต้อง ทำให้ความละเอียดของจุดภาพบนกระดาษสูงมาก งานพิมพ์จึงมีคุณภาพสูงทำให้ได้ภาพ และตัวหนังสือที่คมชัดสวยงาม การพิมพ์ของเครื่องพิมพ์เลเซอร์เสียงจะไม่ดัง

4. พล็อตเตอร์ (plotter)

พล็อตเตอร์ เป็นเครื่องพิมพ์ชนิดที่ใช้ปากกาในการเขียนข้อมูลต่างๆ ลงบนกระดาษที่ทำมาเฉพาะงานเหมาะสำหรับงานเกี่ยวกับการเขียนแบบทางวิศวกรรม และงานตกแต่งภายใน ใช้สำหรับวิศวกรรมและสถาปนิก พล็อตเตอร์ทำงานโดยใช้วิธีเลื่อนกระดาษ โดยสามารถใช้ปากกาได้ 6-8 สี ความเร็วในการทำงานของ พล็อตเตอร์มีหน่วยวัดเป็นนิ้วต่อวินาที (Inches Per Second : IPS) ซึ่งหมายถึงจำนวนนิ้วที่พล็อตเตอร์สามารถ เลื่อนปากกาไปบนกระดาษ

กระดาษที่ใช้พิมพ์
กระดาษที่ใช้พิมพ์นั้นจะถูกเรียกตามนำหนักเช่น 70 แกรมนั้นคือ 70 เป็นแกรมต่อตารางเมตรซึ่งสามารถแบ่งได้ตามการใช้งานดังนี้
Plain Paper เป็นกระดาษทั่วไปที่มีตามร้านเครื่องเขียน มีขนาดที่นิยมใช้ คือ 70 หรือ 80 แกรม
กระดาษมัน Glossy Paper เป็นกระดาษมัน มีขนาดเริ่มต้นที่ 90 แกรม รองรับการพิมพ์ที่ 1440 dpi - 2880 dpi โดยน้ำหมึกจะไม่ซึมไปด้านหลังกระดาษ
กระดาษแบบด้าน Matte Finish Paper ไว้สำหรับพิมพ์ภาพกราฟฟิก มีคุณสมบัติกันน้ำ ไม่สะท้อนแสง
กระดาษโฟโต้ Photo Paper ใช้กับการพิมพ์ภาพถ่ายที่มาจากกล้องดิจิตอล มีความหน้าและกันน้ำได้ รองรับความระเอียดถึง 2880 dpi

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2553

iPhone 4


iphone 4

แจ้งเกิดเสียทีสำหรับไอโฟนรุ่นใหม่ล่าสุด “iPhone 4” ไอโฟนรุ่นถัดไปที่ชาวออนไลน์ตั้งชื่อกันเองว่า iPhone 4G ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา หักปากกาเซียนเพราะผู้ใช้สามารถคุยโทรศัพท์แบบเห็นภาพหรือวิดีโอคอลล์ได้ ผ่านไว-ไฟ ในเบื้องต้น หน่วยความจำเครื่องสูงสุดคือ 32GB เท่านั้น ทำให้ออก iPhone 3Gs รุ่น 8GB เพิ่มขึ้นมาและปรับลดราคาเหลือ 99 เหรียญ

เป็นไปตามคาดหมาย สตีฟ จ็อบส์ (Steve Jobs) ซีอีโอแอปเปิลใช้เวทีงานประชุมนักพัฒนาประจำปี Worldwide Developers Conference (WWDC) ประกาศเปิดตัว iPhone 4 ว่ามีคุณสมบัติใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่า 100 จุด หลายฟีเจอร์เป็นไปตามข่าวลือที่ปรากฏขึ้นก่อนหน้านี้ ทั้งหน้าจอที่ดีกว่า iPhone 3Gs รุ่นปัจจุบัน มาพร้อมกล้องด้านหน้าสำหรับการทำวิดีโอคอลล์ ซึ่งยังต้องรอทางแอปเปิลตกลงค่าบริการวิดีโอคอลล์กับทางโอเปอเรเตอร์ก่อน และความบางลง 24% เมื่อเทียบกับไอโฟนรุ่นที่ผ่านมาจ็อบส์ระบุว่า iPhone 4 ใช้แก้วเป็นวัสดุทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จุดเด่นคือตัวเครื่องที่บางเพียง 9.3 มม. ทำสถิติสมาร์ทโฟนที่บางที่สุดในโลกขณะนี้ ใช้เทคโนโลยีจอภาพใหม่ชื่อ Retina Display ที่สามารถแสดงผลได้ดีขึ้น 4 เท่า ให้ความละเอียด 326 ppi หน้าจอขนาด 3.5 นิ้ว ความละเอียด 960×640 พิกเซล โดยจ็อบส์ระบุว่านักพัฒนาจะไม่ต้องแก้ไขแอปพลิเคชันไอโฟนดั้งเดิม เนื่องจากการแสดงผลแอปพลิเคชันในไอโฟนใหม่จะชัดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

iPhone 4 มาพร้อมซีพียูตัวใหม่ซึ่งติดตั้งในไอแพดนั่นคือ Apple A4 ประหยัดพลังงานจนทำให้เครื่องสามารถเล่นเพลงได้ต่อเนื่อง 40 ชั่วโมง หรือเล่นวีดีโอต่อเนื่องได้นาน 10 ชั่วโมง เล่นอินเทอร์เน็ตต่อเนื่อง 10 ชั่วโมง ระยะเวลาสแตนด์บายเครื่อง 300 ชั่วโมงสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข่าวลือคือปริมาณหน่วย ความจำใน iPhone 4 จ็อบส์ระบุว่า iPhone 4 มีหน่วยความจำ 16GB และ 32GB สนนราคา 199 และ 299 เหรียญ ซึ่งราคาดังกล่าวยังมีการผูกสัญญา 2 ปีกับทาง AT&T ส่วนประเทศอื่นๆ ยังต้องรอแต่ละโอเปอเรเตอร์ประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

คุณสมบัติใหม่ที่น่าสนใจใน iPhone 4 คือไมโครโฟน 2 ตัวหรือ Dual Mic ซึ่งสามารถตัดเสียงรบกวนได้ดี รองรับเครือข่ายไร้สาย 802.11n มีเทคโนโลยี GPS สำหรับการเดินทางพร้อมเข็มทิศดิจิตอล สามารถปรับแนวแสดงผลภาพทั้งแนวตั้งและแนวนอนได้อัตโนมัติเพราะ Accelerometer รวมกับ Gyroscope ที่ทำให้สามารถรับการสั่งงานได้ถึง 6 ทิศทาง มีกล้อง 5 ล้านพิกเซลรับแสงได้ดีกว่า ดิจิตอลซูม 5x พร้อมแฟลช LED และรองรับการถ่ายวีดีโอความละเอียดสูง 720p (HD) ที่ความเร็ว 30 เฟรมต่อวินาที

เมื่อรองรับวิดีโอความละเอียดสูง แอปเปิลจึงเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ในชื่อ iMovie for iPhone เป็นการเปิดทางให้สาวกแอปเปิลสามารถตัดต่อวิดีโอได้บนไอโฟน แอปพลิเคชันนี้ไม่ฟรีแต่จำหน่ายในราคา 4.99 ดอลลาร์สหรัฐที่น่าสนใจคือการใช้งานวิดีโอคอลล์ใน iPhone 4 นั้นจะต้องทำผ่านฟีเจอร์ FaceTime ซึ่งผู้ใช้จะสามารถคุยโทรศัพท์แบบเห็นภาพได้ผ่านเครือข่ายไว-ไฟใน เบื้องต้น จุดนี้ทำให้แอปเปิลการันตีว่า กล้องด้านหน้าที่ติดตั้งในไอโฟนรุ่นใหม่นั้นไม่ได้หมายถึงการติดกล้องธรรมดา แต่หมายถึง 18 เดือนที่แอปเปิลต้องลงมือพัฒนาซอฟต์แวร์ FaceTime ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ iPhone OS รุ่นใหม่ที่แอปเปิลเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนที่ผ่านมา

จ็อบส์ระบุว่า FaceTime เป็นซอฟต์แวร์มาตรฐานเปิดที่แอปเปิลตั้งใจให้เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมด้วย

ระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของแอปเปิลหรือ iPhone OS รุ่นใหม่ที่ว่านี้คือ iPhone OS 4 โดยจ็อบส์ระบุว่าจะถูกเปลี่ยน ชื่อเป็น iOS4 นับแต่นี้เป็นต้นไป คุณสมบัติเด่นคือการสร้าง Folder เพื่อให้ผู้ใช้จัดการแอปพลิเคชันบนไอโฟน ไอแพด และไอพ็อดทัชได้ดีขึ้น รองรับโปรแกรม Exchange 2010 จากไมโครซอฟท์ ผู้ใช้สามารถจัดการเครื่องจากระยะไกลและการส่งแอปพลิเคชันโดยใช้เครือข่าย ไร้สายได้ กำหนดการเปิดให้ผู้ใช้ iPhone 3G และ 3GS รวมถึง iPod touch เจเนอเรชัน 2 และ 3 ดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรีคือวันที่ 21 มิถุนายนนี้ คาดว่า iOS4 จะถูกใช้งานบนอุปกรณ์จำนวนมากกว่า 100 ล้านชุดเมื่อเปิดตัวรุ่นใหม่ iPhone 3GS 8GB จึงถูกผลิตออกมาด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับกลไกตลาด ซึ่งจะปรับราคาลงเหลือ 99 เหรียญ พร้อมสัญญาใช้บริการกับโอเปอเรเตอร์นาน 2 ปี โดย iPhone 4 จะมาพร้อมสีขาวและดำ หน้ากากสีสันสดใสจะต้องซื้อต่างหาก กำหนดการเปิดตัวครั้งแรกถูกวางไว้ใน 5 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมนี อังกฤษ และญี่ปุ่นในวันที่ 24 มิถุนายนนี้ หลังจากนั้น 1 เดือนจะเพิ่มเป็น 18 ประเทศ และเป็น 40 ประเทศในเดือนกันยายน ซึ่งเชื่อว่าประเทศไทยจะอยู่ในกลุ่มนี้

สำหรับ iPad คอมพิวเตอร์ไร้คีย์บอร์ดหน้าจอสัมผัสกระแสแรง แอปเปิลระบุว่ากำลังอยู่ระหว่างดำเนินการอัปเดทระบบ iPad โดยยอดจำหน่ายเครื่องในขณะนี้อยู่ที่ 1 เครื่องต่อ 3 วินาที ซึ่งปัจจุบัน ยอดดาวน์โหลดแอพลิเคชั่นบน iPad มีจำนวนสูงถึง 35 ล้านครั้ง บนแอปพลิเคชันที่สร้างมาเพื่อไอแพดเท่านั้นจำนวน 8,500 แอปฯ

แอปพลิเคชันอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่แอปเปิลเปิดตัวในไอแพด “iBooks” ก็มาปรากฏตัวใน iPhone 4 ด้วย โดยโปรแกรม iBooks เวอร์ชันหน้าจะสามารถเปิดให้ดาวน์โหลดผ่านร้าน App Store ในเร็ววันนี้ รองรับเอกสาร PDF ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกทำแถบสีข้อความหรือไฮไลท์ได้ แถมยังสามารถตั้งค่า bookmark และเขียนบันทึกเพิ่มเติมได้

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

โมเด็ม (Modem)


โมเด็ม (Modem)
เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณ คอมพิวเตอร์ให้สามารถเชื่อมคอมพิวเตอร์ที่อยู่ระยะไกลเข้าหากันได้ด้วยการผ่านสายโทรศัพท์ โดยโมเด็ม จะทำหน้าที่แปลงสัญญาณ ซึ่งแบ่งออกเป็นทั้งภาคส่ง และภาครับ โดยภาคส่งจะทำการแปลงสัญญาณคอมพิวเตอร์ให้เป็นสัญญาณโทรศัพท์ (Digital to Analog) ในขณะที่ภาครับนั้นจะทำการแปลงสัญญาณโทรศัพท์กลับมาเป็นสัญญาณคอมพิวเตอร์ (Analog to Digital) ดังนั้นในการเชื่อมต่อข่ายระยะไกลๆ เช่น อินเทอร์เน็ต จึงจำเป็นต้องใช้โมเด็ม โดยโมเด็มมีทั้งแบบภายใน (Internal Modem) ที่มีลักษณะเป็นการ์ด, โมเด็มภายนอก (External Modem) ที่มีลักษณะเป็นกล่องแยกออกต่างหาก และรวมถึงโมเด็มที่เป็นแบบ PCMCIA ที่มักใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
นอกจากนี้แล้ว ก็ยังมีระบบปฏิบัติการเครือข่าย (Network Operating System) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ สำคัญตัวหนึ่งในการทำทั้งเครื่องศูนย์บริการและเครื่องลูกข่ายสามารถสื่อสารติดต่อกันได้ รวมทั้งการจัดการทรัพยากรให้สามารถใช้ร่วมกันได้และการควบคุมระบบความปลอดภัยบนเครือข่าย

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ประเภทของแรม1. เอฟพีเอ็มดีแรม (Fast Page Mode Dynamic RAM : FPM DRAM) เป็นแรมที่พัฒนาหลังจากไดนามิกแรมธรรมดาในยุคแรกๆ เอฟพีเอ็มดีแรมเป็นแรมชนิดที่เก่าที่สุดที่ยังคงมีขายอยู่ ในตลาดคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันยังคงมีการผลิตมาจำหน่ายแต่น้อยมาก ทำให้เป็นแรมชนิดที่มีราคาแพง2. อีดีโอแรม (Extended Data Output RAM : EDO RAM) เป็นแรมที่พัฒนาขึ้นหลังจากเอฟพีเอ็มดีแรม พัฒนาขึ้นในปี พ.ศ.2538 โดยบริษัทไมครอนในประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับเพนเทียมเอ็มเอ็มเอ็กซ์ เพนเทียมโปร ซึ่งไม่เป็นที่นิยมแล้วในปัจจุบัน3. เอสดีแรม (Synchronous Dynamic RAM : SDRAM) หลังจาก พ.ศ. 2538 การพัฒนาไมโครโพรเซสเซอร์เป็นไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผลิตในยุคต่อมาเพนเทียมทูร์ (Pentium II) และเพนเทียมทรี (Pentium III) เป็นเครืองที่มีความถี่สูงกว่า 66 เมกะเฮิรตซ์ และมีแนวโน้มที่จะพัฒนาต่อมาเรื่อยๆ มีผลให้อีดีโอแรมทำงานได้ไม่ดีพอ จึงมีการผลิตแรมที่เรียกว่าเอสดีแรมซึ่งเป็นแรมชนิดที่ยังใช้งานอยู่ใน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ปัจจุบัน4. ดีดีอาร์ เอสดีแรม (Double Data Rate Synchronous Dynamic RAM : DDR SDRAM) เป็นแรมที่พัฒนามาจากเอสดีแรม นิยมเรียกอีกอย่างว่า ดีอาร์ดีแรม (DRDRAM) สามารถทำงานได้เร็วกว่าเอสดีแรมธรรมดา 2 เท่า5. อาร์ดีแรม (Rambus Dynamic RAM : RDRAM) เป็นแรมที่ได้รับการออกแบบระบบใหม่ ให้แตกต่างจากแรมชนิดอื่นที่ได้กล่าวมาข้างต้น พัฒนาโดยบริษัทแรมบัส (Rambus Inc.) ส่งข้อมูลผ่านทางบัสที่มีความเร็วสูง เป็นแรมประเภทที่มีราคาแพงและการใช้งานซับซ้อน จึงไม่เป็นที่นิยมเท่ากับเอสดีแรม และดีดีอาร์เอสดีแรม